Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

wybory przedterminowe sołtysa Wola Krzywiecka – 20.02.2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 22 lutego 2022 r. o wynikach przedterminowych wyborów sołtysa wsi Wola Krzywiecka

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY KRZYWCZAz dnia 22 lutego 2022 r.O WYNIKACH PRZEDTERMINOWYCH WYBORÓW SOŁTYSA […]