Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  AktualnościAktualności i obwieszczeniaRok 2023Zarządzenia Wójta Gminy   »   Gmina Krzywcza ogłasza otwarty nabór na maksymalnie dwóch partnerów  do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7/ FEPK.07, Działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Krzywcza

Gmina Krzywcza ogłasza otwarty nabór na maksymalnie dwóch partnerów  do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7/ FEPK.07, Działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Krzywcza

Gmina Krzywcza działając na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021– 2027 (tj. Dz.U.2022.1079), występując jako Partner Wiodący Projektu, ogłasza otwarty nabór na maksymalnie dwóch partnerów  do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7/ FEPK.07, Działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Krzywcza.

Szczegółowe informacje na temat wymagań i kryteriów jakie powinni spełniać oferenci, a także dokumentów jakie należy dołączyć do oferty znajdują się w Regulaminie konkursu. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail: sekretariat@krzywcza.pl.

Nabór na Partnera odbywać się będzie w terminie od 02 października 2023 r. do 23 października 2023 r.