Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenia GKŚ.6220.2.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 15 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116218R w miejscowości Bachów w km od 0+000 do 1+673”.
Obwieszczenie GKŚ.6220.2.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116218R w miejscowości Bachów w km od 0+000 do 1+673”.
Obwieszczenie WPN.6320.2.3.2023.AC.63 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 marca 2024 r.
Obwieszczenie znak: SGI.6733.1.2024.DI z dnia 26 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:„Przebudowa parku wiejskiego w Babicach”
Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 15.02.2024 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w […]

Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 15.02.2024 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny […]

Obwieszczenie GKŚ.6220.2.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 7 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116218R w miejscowości Bachów w km od 0+000 do 1+673”.
Obwieszczenie znak: DGH.I.415.2.2024 Ministra Przemysłu z dnia 30 stycznia 2024 r.
Obwieszczenie SGI.6523.1.2024.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 29.01.2024 r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu rozstrzygnięcia w przedmiocie zmiany koncesji nr 100/94 na wydobycie gazu ziemnego z części złoża „Przemyśl’ oraz na wydobycie gazu ziemnego ze złoża „Buszkowiczki”
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska znak: DGK-WK-I.761.120.2023.18.BG z dnia 24.01.2024 r. w sprawie zawiadomienia, że na wniosek spółki ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie zmiany koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego z części złoża „Przemyśl” oraz na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Buszkowiczki”.