Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie znak SGI.6733.5.2024.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 5 lipca 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2024 r. Wojewody Podkarpackiego
Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza o Rozeznaniu rynku w celu oszacowania wartości zamówienia

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza o Rozeznaniu rynku w celu oszacowania wartości zamówienia […]

Obwieszczenie SGI.6733.2.2024.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 16.05.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie SGI.6733.3.2024.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 16.05.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie SGI.6733.4.2024.DI z dnia 7 maja 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie SGI.6733.2.2024.DI z dnia 6 maja 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie SGI.6733.3.2024.DI z dnia 6 maja 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenia GKŚ.6220.2.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 15 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116218R w miejscowości Bachów w km od 0+000 do 1+673”.
Obwieszczenie GKŚ.6220.2.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116218R w miejscowości Bachów w km od 0+000 do 1+673”.