Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Opinie RIO

Uchwała Nr 11/40/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Krzywcza na 2024 rok
Uchwała Nr 11/32/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Krzywcza na 2024 rok
Uchwała Nr 11/22/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzywcza na lata 2024-2034
Uchwała Nr 11/23/2023 z dnia 8 lutego 2023 r. Składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzywcza na lata 2023-2028

Uchwała Nr 11/23/2023z dnia 8 lutego 2023 r.Składu orzekającego RIO w Rzeszowiew […]