Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Aktualności

Prośba o przedstawienie oferty cenowej na elementy odzieży roboczej
Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki i Piece” zachęca do udziału w Konsultacjach społecznych dotyczących ekoprojektu

Do 14 grudnia 2023 trwają konsultacje w sprawie projektu aktualizacji ekoprojektu dla […]

Zarządzenie Nr 233/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencję 2024-2029
Informacja z dnia 17 listopada 2023 r. o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

            Wójt Gminy Krzywcza informuje, że przystępuje […]

Zawiadomienie o zwołaniu LVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza w dniu 22 listopada (środa) 2023 r. o godz. 11:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu LVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w […]

Obwieszczenie GKŚ.6220.2.2023.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 14 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 851 w obrębie Skopów, gmina Krzywcza”.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ujęcia wody podziemnej wraz ze stacją uzdatniania wody na działce nr 449 w miejscowości Krzywcza, gmina Krzywcza” z dnia 14.11.2023 r. znak GKŚ.6220.1.2023.GK wraz z dołączoną charakterystyką przedsięwzięcia
Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2023.GK w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ujęcia wody podziemnej wraz ze stacją uzdatniania wody na działce nr 449 w miejscowości Krzywcza, gmina Krzywcza”z dnia 14.11.2023 r.
Zapytanie ofertowe na „ Pozyskanie i zrywka drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego oraz prace w zakresie hodowli lasu w lesie komunalnym Gminy Krzywcza w miejscowościach Babice, Bachów, Chyrzyna, Krzywcza, Kupna, Reczpol, Ruszelczyce, Skopów, Średnia, Wola Krzywiecka.”

Zapytanie ofertowedla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) […]

Obwieszczenie SGI.6733.7.2023.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 2 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego