Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie WOOŚ.442.2.2024.AW.6 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2024 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116218R w miejscowości Bachów w km od 0+000 do 1+673” z dnia 15.04.2024 r. znak GKŚ.6220.2.2024.GK wraz z dołączoną charakterystyką przedsięwzięcia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ujęcia wody podziemnej wraz ze stacją uzdatniania wody na działce nr 449 w miejscowości Krzywcza, gmina Krzywcza” z dnia 14.11.2023 r. znak GKŚ.6220.1.2023.GK wraz z dołączoną charakterystyką przedsięwzięcia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami domowymi dla miejscowości Bachów gmina Krzywcza”.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia pn.:„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami […]