Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy

Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy Wojciech Sobol
Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Krzywcza, Sekretarza Gminy Krzywcza

Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Krzywcza, Sekretarza Gminy Krzywczaprzekazane Wójtowi Gminy Krzywcza  […]