Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Kadencja 2018-2023 oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Radna Wisława Zatwardnicka
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Radny Piotr Wanat
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Radny Zdzisław Urban
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Radny Grzegorz Urban
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Radny Marek Staszkiewicz
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Sobol
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Radny Grzegorz Pawłowski
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Radna Maria Pawłowska
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Radny Leszek Ławryniuk
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Radny Ryszard Kurasz