Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Rok 2024

Zarządzenie nr 36/2024 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzywczy
Zarządzenie nr 33/2024 z dnia 15.04.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców
Zarządzenie nr 23/2024 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 18.03.2024r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
Zarządzenie Nr 20/2024 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Krzywcza w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 28 lutego 2028 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 28 lutego 2028 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej
Zarządzenie nr 17/2024 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 23 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Jesteśmy Razem w Ruszelczycach (dz. nr 262 o pow. 0,10 ha)
Zarządzenie nr 9/2024 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 29.01.2024r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolne (działki nr 1083, 1081, 1079, 1077, 1076, 1074, 1073, 1072, 1088, 1087, 1085 położ. we wsi Bachów)
Zarządzenie nr 1/2024 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 16.01.2024r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolne na rzecz dotychczasowych dzierżawców