Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Zbycie i dzierżawa nieruchomości – w drodze przetargu

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Krzywcza położonych we wsi Bachów o łącznej powierzchni 20,58 ha
Zarządzenie nr 9/2024 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 29.01.2024r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolne (działki nr 1083, 1081, 1079, 1077, 1076, 1074, 1073, 1072, 1088, 1087, 1085 położ. we wsi Bachów)
Wójt Gminy Krzywcza ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza (działka nr 3217 położona w miejscowości Bachów)
Wójt Gminy Krzywcza ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza (działka nr 467 położona w miejscowości Krzywcza)
Zarządzenie nr 92/2023 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (dz. nr 3217 położona we wsi Bachów)
Zarządzenie nr 91/2023 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (dz. nr 467 położona we wsi Krzywcza)
I Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza położonej w miejscowości Wola Krzywiecka – działka nr 342 o pow. 0,1479 ha

Szczegóły przetargu publikujemy w załączniku

Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza – działka nr 261 o pow. 0,2290 ha położona w miejscowości Wola Krzywiecka

Szczegóły dot. przetargu publikujemy w załączniku

Zarządzenie Nr 49/2023 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 09.08.2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Wola Krzywiecka (dz. nr 261 o pow. 0,2290 ha)
Zarządzenie nr 48/2023 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 08 sierpnia 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (dz. nr 342 położ. w miejscowości Wola Krzywiecka)