Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia

Informacja z dnia 17 listopada 2023 r. o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

            Wójt Gminy Krzywcza informuje, że przystępuje […]

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Krzywcza z NGO w 2024 r.

UWAGA organizacje pozarządowe!!! Na podstawie uchwały Nr 96/XVI/2011 Rady Gminy Krzywcza z […]

Zawiadomienie o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym nr 98 w Krzywczy bez przeprowadzenia głosowania

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krzywczy zawiadamia wyborców Okręgu Wyborczego nr 98 o […]

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krzywcza

Krzywcza, 03.07.2023 r. OA.4123. 1.2023 ZAWIADOMIENIEo zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z […]