Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna

Alicja Szymańska

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie robót budowlanych i budowa placów zabaw” oraz ,,Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego pasa drogi gminnej, zlokalizowanego na dz. nr 669, oraz pasa drogi powiatowej, zlokalizowanego na dz. nr 73/1, w miejscowości Reczpol”

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 27.10.2023 r. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji inspektora […]