Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna

Sabina Kaszycka-Gagat

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116218R w miejscowości Bachów w km od 0+000 do 1+673” z dnia 15.04.2024 r. znak GKŚ.6220.2.2024.GK wraz z dołączoną charakterystyką przedsięwzięcia.
Obwieszczenia GKŚ.6220.2.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 15 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116218R w miejscowości Bachów w km od 0+000 do 1+673”.
Obwieszczenie GKŚ.6220.2.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116218R w miejscowości Bachów w km od 0+000 do 1+673”.
Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 15.02.2024 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w […]

Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 15.02.2024 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny […]

Obwieszczenie GKŚ.6220.2.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 7 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116218R w miejscowości Bachów w km od 0+000 do 1+673”.
Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 22 stycznia 2024 r.

Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 22 stycznia 2024 r. o […]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, WPN.6320.1.9.2023.DD.4 z dnia 03.01.2024 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przyjęciu zarządzenia Regionalnego Dyrektora […]

Obwieszczenie GKŚ.6220.2.2023.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 06.12.2023 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie GKŚ.6220.2.2023.GK Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w […]

Obwieszczenie GKŚ.6220.2.2023.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 06.12.2023 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie GKŚ.6220.2.2023.GK Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny […]