Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna

Sabina Kaszycka-Gagat

Obwieszczenie GKŚ.6220.2.2023.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 14 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 851 w obrębie Skopów, gmina Krzywcza”.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ujęcia wody podziemnej wraz ze stacją uzdatniania wody na działce nr 449 w miejscowości Krzywcza, gmina Krzywcza” z dnia 14.11.2023 r. znak GKŚ.6220.1.2023.GK wraz z dołączoną charakterystyką przedsięwzięcia
Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2023.GK w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ujęcia wody podziemnej wraz ze stacją uzdatniania wody na działce nr 449 w miejscowości Krzywcza, gmina Krzywcza”z dnia 14.11.2023 r.
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krzywczy”.
Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2023.GK Wójta Gminy Krzywcza o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej