Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  Rok 2023

KADENCJA 2018 – 2023

Uchwała Nr LVI/371/2023 Rady Gminy Krzywcza z dn. 03.08.2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2023 r.

Uchwała Nr LVI/371/2023Rady Gminy Krzywczaz dnia 3 sierpnia 2023 r.w sprawie zaciągnięcia zobowiązania […]

Uchwała Nr LV/370/2023 Rady Gminy Krzywcza z dn. 12.07.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Przemyskiego

Uchwała Nr LV/370/2023Rady Gminy Krzywczaz dnia 12 lipca 2023 r.w sprawie udzielenia […]

Uchwała Nr LV/369/2023 Rady Gminy Krzywcza z dn. 12.07.2023 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr LV/369/2023Rady Gminy Krzywczaz dnia 12 lipca 2023 r.w sprawie ustalenia […]

Uchwała Nr LV/368/2023 Rady Gminy Krzywcza z dn. 12.07.2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

Uchwała Nr LV/368/2023Rady Gminy Krzywczaz dnia 12 lipca 2023 r.w sprawie trybu […]

Uchwała Nr LV/367/2023 Rady Gminy Krzywcza z dn. 12.07.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu

Uchwała Nr LV/367/2023Rady Gminy Krzywczaz dnia 12 lipca 2023 r.w sprawie udzielenia […]

Uchwała Nr LV/366/2023 Rady Gminy Krzywcza z dn. 12.07.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała Nr LV/366/2023Rady Gminy Krzywczaz dnia 12 lipca 2023 r.w sprawie wprowadzenia […]

Uchwała Nr LIV/365/2023 Rady Gminy Krzywcza z dn. 22.06.2023 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej Gminy Krzywcza z miejscowością Zemplínske Hámre na Słowacji

Uchwała Nr LIV/365/2023 Rady Gminy Krzywcza z dnia 22 czerwca 2023 r. […]

Uchwała Nr LIV/364/2023 Rady Gminy Krzywcza z dn. 22.06.2023 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Uchwała Nr LIV/364/2023 Rady Gminy Krzywcza z dnia 22 czerwca 2023 r. […]

Uchwała Nr LIV/363/2023 Rady Gminy Krzywcza z dn. 22.06.2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzywcza

Uchwała Nr LIV/363/2023 Rady Gminy Krzywcza z dnia 22 czerwca 2023 r. […]

Uchwała Nr LIV/362/2023 Rady Gminy Krzywcza z dn. 22.06.2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2023 r.

Uchwała Nr LIV/362/2023 Rady Gminy Krzywcza z dnia 22 czerwca 2023 r. […]