Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  AktualnościAktualności i obwieszczeniaKomunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia   »   OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA W SPRAWIE RAPORTU O STANIE GMINY ZA 2023 ROK

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA W SPRAWIE RAPORTU O STANIE GMINY ZA 2023 ROK

Krzywcza, dnia 27.05.2024 r.

      Raport o stanie gminy za 2023 rok będzie rozpatrywany na sesji Rady Gminy Krzywcza w czerwcu 2024 r.

      Dokładna data zostanie ogłoszona najpóźniej na 7 dni przed sesją. Nad treścią raportu przeprowadza się debatę, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy. W tym celu, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy, składa się do Przewodniczącego Rady Gminy (Urząd Gminy Krzywcza, pok. nr 8) pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Krzywcza. W debacie może zabrać głos nie więcej niż 15 mieszkańców gminy. O dopuszczeniu do głosu w debacie decyduje kolejność złożonego w terminie zgłoszenia.

Wzór zgłoszenia do debaty oraz lista popierających  znajduje się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Pouczenie dla zbierających podpisy!

          W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), zbierając podpisy popierające Pani/Pana kandydaturę do udziału w debacie na Raportem o stanie Gminy Krzywcza za 2023 r. staje się Pani/Pan administratorem tych danych. Nakłada to na Panią/Pana obowiązek chronienia tych danych przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych.

Wójt Gminy
(-) Wacław Pawłowski