Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza


Wójt: Wacław Stanisław PAWŁOWSKI
pokój nr 8,
tel. (16) 671-14-86, 
(16) 671-14-84
(16) 672-74-30 wewn. 22,
(16) 671-13-95 wewn. 22

Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
tel.: (16) 671-14-86 lub (16) 671-14-84
fax: (16) 733-22-02
e-mail: sekretariat@krzywcza.pl
www.krzywcza.pl

kod terytorialny: 1813052
 

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY:
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK
– OD 7:00 DO 15:00

NIP URZĘDU GMINY: 795-11-43-530
NIP GMINY KRZYWCZA: 795-23-06-307
REGON URZĘDU GMINY: 000544148
REGON GMINY KRZYWCZA: 650900393

KONTO BANKOWE:
BANK SPÓŁDZIELCZY W DYNOWIE FILIA W KRZYWCZY
NR KONTA BANKOWEGO: 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA Urzędu Gminy Krzywcza jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl

Uwaga: Aby można było złożyć wniosek do Urzędu w formie elektronicznej, konieczne jest założenie indywidualnego konta na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne) oraz posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisania przesyłanych dokumentów.

Od 1 kwietnia 2012 r. wchodzi w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

– e-mail’em na adres sekretariat@krzywcza.pl,
– faxem na nr 16 7332202,
– telefonicznie na nr 16 6711486; 16 6727430,
– drogą pocztową.

Zapraszamy do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej. Prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej jest ważnym prawem warunkującym świadomy udział obywateli w życiu publicznym.

Dokumenty zamieszczone w bip w postaci plików .doc można otworzyć za pomocą: darmowego pakietu oprogramowania biurowego open office który dostępny jest na stronach: programy do pobrania

Dokumenty zamieszczone w bip w postaci plików .pdf można otworzyć za pomocą: darmowego oprogramowania Acrobat Reader

Gmina Krzywcza z podziałem na sołectwa

Gmina Krzywcza z podziałem na sołectwa

Wyciąg z Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 14 marca 2024 r. dla okręgu nr 4 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Przemyślu z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Przemyskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Obwieszczenie WPN.6320.2.3.2023.AC.63 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 marca 2024 r.
Postanowienie Nr 321/2024 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Postanowienie Nr 320/2024 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (Gmina Krzywcza załączniki 231- 239)
Zarządzenie Nr 24/2024 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Krzywcza w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzywczy z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Rady Gminy Krzywcza zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzywczy z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Krzywcza zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Uchwała Nr 12/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzywczy z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójta w wyborach Wójta Gminy Krzywcza zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zawiadomienie o zwołaniu LXII sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 22 marca (piątek) 2024 r. o godz. 9:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy.

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu LXII sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 22 marca (piątek) 2024 r. o godz. 9:00 […]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzywczy z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krzywcza zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
Uchwała Nr 11/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzywczy z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krzywcza zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.Uchwała Nr 11/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzywczy z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przyznania
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 12 marca 2024 r. o terminie losowania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych nr 7 w Skopowie – Gmina Krzywcza
Ogłoszenie o sprzedaży drewna wielkowymiarowego

Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości, pochodzącego z […]

Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 8 marca 2024 r. o terminie losowania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Krzywcza
Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 5 marca 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 5 marca 2024 r.
Uchwała Nr 10/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzywczy z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WACŁAWA PAWŁOWSKIEGO DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Uchwała Nr 9/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzywczy z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WACŁAWA PAWŁOWSKIEGO DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY w okręgu wyborczym nr 12 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Uchwała Nr 8/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzywczy z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WACŁAWA PAWŁOWSKIEGO DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.