Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  AktualnościAktualności i obwieszczeniaKomunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia   »   Wyniki ogłoszonych konkursów na realizację działań profilaktycznych

Wyniki ogłoszonych konkursów na realizację działań profilaktycznych

Wójt Gminy Krzywcza informuje, że w ogłoszonym w dniu 15.04.2024 r. konkursie na ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych realizowanych przy w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii uchwalonego na rok 2024 na 3 zadania wpłynęło na 3 oferty – po jednej na zadanie. Komisja zaopiniowała 3 oferty Podpisano umowy o udzielenie dotacji na następujące zadania:

– Zadanie Nr 1 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2024 w Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Ruszelczycach” – Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” – kwota 968,00 zł

– Zadanie Nr 2 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2024 w Publicznej Szkole Podstawowej
w Reczpolu” – Stowarzyszenie dla edukacji – kwota 1738,00 zł

– Zadanie Nr 3 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2024 w Szkole Podstawowej im. Sybiraków
w Bachowie”  – Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” – kwota 1364,00 zł.

W ogłoszonym w dniu 10.05.2024 r. konkursie na ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego realizowanego przy w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii uchwalonego na rok 2024 na 1 zadanie wpłynęła 1 oferta. Komisja zaopiniowała 1 oferty Podpisano umowy o udzielenie dotacji na zadanie – Zadanie Nr 4 – „Realizacja Programu Sportowo-Profilaktycznego 2024 na terenie Gminy Krzywcza” – Parafialny Klub Sportowy „UNUM” Babice – kwota 4130,00 zł.