Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Nasza Gmina Krzywcza

Status Gminy

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – art. 164 – GMINA jest podstawową […]

Akademia PL-SK

Informacja o projekcie

Związki, stowarzyszenia i porozumienia międzygminne

POROZUMIENIA Porozumienie zawarte 04.03.2015 r.Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Przemyskiego o udzieleniu […]

HISTORIA WSPÓŁPRACY

      Deklaracja współpracy pomiędzy Gminą Krzywcza (Rzeczpospolita Polska) a Gminą Zborov (Republika […]

HERB GMINY KRZYWCZA

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Statutu Gminy Krzywcza uchwalonego Uchwałą Nr […]

Lokalizacja i charakterystyka

          Gmina Krzywcza jest jedną ze 160 gmin województwa podkarpackiego i jedną z […]