Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  Wyborywybory przedterminowe sołtysa Wola Krzywiecka - 20.02.2022 r.Wybory sołtysów i rad sołeckich   »   Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 22 lutego 2022 r. o wynikach przedterminowych wyborów sołtysa wsi Wola Krzywiecka

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 22 lutego 2022 r. o wynikach przedterminowych wyborów sołtysa wsi Wola Krzywiecka

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 22 lutego 2022 r.
O WYNIKACH PRZEDTERMINOWYCH WYBORÓW SOŁTYSA WSI WOLA KRZYWIECKA

         Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 3 „Zasad wyboru organów sołectwa” stanowiących załącznik do Statutu Sołectwa WOLA KRZYWIECKA przyjętego Uchwałą Nr 34/III/2002 Rady Gminy Krzywcza z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Krzywcza podaję do publicznej wiadomości, że w wyniku przedterminowego wyboru przeprowadzonego w dniu 20 lutego 2022 r.

Sołtysem Wsi Wola Krzywiecka

wybrana została

Kazimiera KWAŚNA

WÓJT GMINY

Wacław PAWŁOWSKI