Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Wybory sołtysów i rad sołeckich

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na sołtysów oraz kandydatów na członków komisji wyborczych w wyborach sołtysów zarządzonych na dzień 25 sierpnia 2024 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywczaz dnia 10 lipca 2024 r.w sprawie sposobu zgłaszania […]

Informacja o dacie i miejscach przeprowadzenia głosowań w wyborach sołtysów

BabiceWybory Sołtysa Babic odbędą się w niedzielę, 25 sierpnia 2024 r.Głosowanie przeprowadzone […]

INFORMACJA O WYBORACH SOŁTYSÓW 

1. Na mocy uchwały Nr III/16/2024 Rady Gminy Krzywcza z dnia 20 […]

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 22 lutego 2022 r. o wynikach przedterminowych wyborów sołtysa wsi Wola Krzywiecka

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY KRZYWCZAz dnia 22 lutego 2022 r.O WYNIKACH PRZEDTERMINOWYCH WYBORÓW SOŁTYSA […]

WYCIĄG Z OBWIESZCZEŃ WÓJTA GMINY KRZYWCZA o wynikach wyborów SOŁTYSÓW

WYCIĄG Z OBWIESZCZEŃWÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 25 lutego 2019 roku o wynikach wyborów […]