Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna

Mieczysław Klimko

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki i Piece” zachęca do udziału w Konsultacjach społecznych dotyczących ekoprojektu

Do 14 grudnia 2023 trwają konsultacje w sprawie projektu aktualizacji ekoprojektu dla […]

Zarządzenie Nr 233/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencję 2024-2029
Informacja z dnia 17 listopada 2023 r. o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

            Wójt Gminy Krzywcza informuje, że przystępuje […]

Zawiadomienie o zwołaniu LVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza w dniu 22 listopada (środa) 2023 r. o godz. 11:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu LVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w […]

Obwieszczenie SGI.6733.7.2023.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 2 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Krzywcza z NGO w 2024 r.

UWAGA organizacje pozarządowe!!! Na podstawie uchwały Nr 96/XVI/2011 Rady Gminy Krzywcza z […]

Zawiadomienie o zwołaniu LVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza w dniu 10 października (wtorek) 2023 r. o godz. 10:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy.

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu LVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 10 października (wtorek) 2023 r. o godz. 10:00 […]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 września 2023 r. zawiadamiające o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów zmiany zarządzeń: z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowa koło Zaklikowa PLH180019, z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rzeka San PLH180007 oraz z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sanisko w Bykowcach PLH180045
REJESTR ZEZWOLEŃ NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza SGI.6733.5.2023.DI z dnia 27 września 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego