Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36
37-755 Krzywcza

email: sekretariat@krzywcza.pl

tel. 16 671 14 86, 16 671 14 84 lub 16 671 13 95 – przekierowane do Biura Obsługi Mieszkańca

fax. 16 733 22 02

Ponadto istnieje możliwość połączenia telefonicznego z pracownikami Urzędu Gminy poprzez wybranie tonowo numeru wewnętrznego dzwoniąc na numer:

tel. 16 671 13 95

wewn. 32 – Biuro Obsługi Mieszkańca,

wewn. 44 – FAX,

wewn. 22 – Wójt Gminy,

wewn. 28 – Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy,

wewn. 41 – Kierownik Gospodarki Komunalnej,

wewn. 27 – Kierownik Referatu Organizacyjno – Administracyjnego
                     Stanowisko ds. Informacji niejawnych,
                     Gminnego Centrum Reagowania
                     i spraw przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, 

                     spraw ochrony przeciwpożarowej
                     oraz spraw działalności gospodarczej.

wewn. 35 – Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i informatyzacji Urzędu,

wewn. 26 – Stanowisko ds. Socjalnych i Archiwizacji,
                      Koordynator ds. dostępności


wewn. 21 – Stanowisko ds. Kadr i BHP,

wewn. 34 – Stanowisko ds. Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu,

wewn. 33 – Skarbnik Gminy,
                      Kierownik Referatu Księgowości i Finansów,


wewn. 20 – Stanowisko ds. Księgowości budżetowej i pozabudżetowej,

wewn. 38 – Stanowisko ds. Podatków i opłat lokalnych,

wewn. 24 – Stanowisko ds. Płac,
                      Główna Księgowa Zespołu Szkół w Krzywczy
                      i Szkoły Podstawowej w Babicach,


wewn. 31 – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony
                     Środowiska, obsługi administracyjno-biurowej szkół,
                     Stanowisko ds. ochrony środowiska i leśnictwa,


wewn. 29 – Stanowisko ds. Planowania przestrzennego,

wewn. 43 – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.