Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Sekretarz Gminy

Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy Krzywcza

Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy Krzywcza przekazane Wójtowi Gminy Krzywcza Kazimierz Trojan za […]