Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Status i symbole

Status Gminy

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – art. 164 – GMINA jest podstawową […]

HERB GMINY KRZYWCZA

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Statutu Gminy Krzywcza uchwalonego Uchwałą Nr […]