Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  Władze i struktury   »   Jednostki organizacyjne Gminy

Jednostki organizacyjne Gminy

Jednostki organizacyjne

Zespoły Szkół w Gminie Krzywcza

L.p.Nazwa Zespołu SzkółAdrestelefon,
e-mail,
strona www
Dyrektor
1.Zespół Szkół w KrzywczyKrzywcza,
37-755 Krzywcza
16 671-10-03Elżbieta Urban

Publiczne Szkoły Podstawowe w Gminie Krzywcza

L.p.Nazwa SzkołyAdrestelefon,
e-mail,
storna www
Dyrektor
1.Publiczna Szkoła Podstawowa
im. J. Słowackiego
w Babicach
prowadzona
przez Gminę Krzywcza
 
Babice,
37-754 Babice
16 671-12-04Małgorzata Chruścicka
2.Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Sybiraków
w Bachowie prowadzona przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem w Ruszelczycach”
Bachów,
37-754 Babice
16 651-10-85Janusz Chruścicki
3.Publiczna Szkoła Podstawowa
w Reczpolu prowadzona przez „Stowarzyszenie dla Edukacji w Reczpolu”
Reczpol,
37-755 Krzywcza
16 672-74-25Joanna Bednarz

Niepubliczne Szkoły Podstawowe w Gminie Krzywcza

dotowane przez Samorząd

L.p.Nazwa szkołyAdrestelefon,
e-mail,
strona www.
Dyrektor
1.Niepubliczna Szkoła
Podstawowa
w Ruszelczycach
prowadzona przez Stowearzyszenie „Jesteśmy Razem w Ruszelczycach”
 
Ruszelczyce,
37-755 Krzywcza
16 671-14-87Halina Piela-Sobol

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywczy

Lp.NazwaAdrestelefon
e-mail
strona www.
Dyrektor
1.Gminna Biblioteka Publiczna
w Krzywczy
Krzywcza,
37-755 Krzywcza
16 671-14-82Marzena Seńczyszyn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy

Lp.NazwaAdrestelefon
e-mail
strona www.
Kierownik
1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
16 671-13-90Anna Żak