Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Zbycie i dzierżawa nieruchomości – w drodze przetargu

Zarządzenie nr 92/2023 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (dz. nr 3217 położona we wsi Bachów)
Zarządzenie nr 91/2023 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (dz. nr 467 położona we wsi Krzywcza)
I Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza położonej w miejscowości Wola Krzywiecka – działka nr 342 o pow. 0,1479 ha

Szczegóły przetargu publikujemy w załączniku

Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza – działka nr 261 o pow. 0,2290 ha położona w miejscowości Wola Krzywiecka

Szczegóły dot. przetargu publikujemy w załączniku

Zarządzenie Nr 49/2023 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 09.08.2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Wola Krzywiecka (dz. nr 261 o pow. 0,2290 ha)
Zarządzenie nr 48/2023 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 08 sierpnia 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (dz. nr 342 położ. w miejscowości Wola Krzywiecka)
Pierwszy przetarg nieograniczony

ZMIANY: 2022-10-26 13:42:39: Dodano plik Informacja o wyniku 168_11.pdf 2022-10-26 13:42:19: Dodano […]