Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Rok 2023

Zarządzenie nr 92/2023 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (dz. nr 3217 położona we wsi Bachów)
Zarządzenie nr 91/2023 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (dz. nr 467 położona we wsi Krzywcza)
Zarządzenie nr 81/2023 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 13.10.2023r. w sprawie ustalenia stawek czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zabudowanej posadowionej na części działki nr 449 obręb Krzywcza
Zarządzenie nr 80/2023 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 12.10.2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie nr 77/2023 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 06.10.2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolne na rzecz dotychczasowych dzierżawców
Gmina Krzywcza ogłasza otwarty nabór na maksymalnie dwóch partnerów  do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7/ FEPK.07, Działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Krzywcza

Gmina Krzywcza działając na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 39 ustawy […]

Zarządzenie nr 70/2023 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 25.09.2023r. w sprawie przekazania do dzierżawy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Krzywcza położonych w miejscowości Skopów – działki nr 2 i nr 3
Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 7 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej
Zarządzenie nr 54/2023 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 17.08.2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolne (część dz. nr 579 położ. w Woli Krzywieckiej)
Zarządzenie nr 50/2023 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 09.08.2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolne na rzecz dotychczasowych dzierżawców