Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

SOŁECTWO SKOPÓW

KADENCJA 2019-2024

SOŁTYS DUDYCZ Franciszek, RADA SOŁECKA