Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy

Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywczy Marzena Kowal
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywczy Agnieszka Popowicz
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Kierownik Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej Anna Żak
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach Małgorzata Chruścicka
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywczy Elżbieta Urban
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Krzywcza

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Krzywcza przekazane Wójtowi Gminy Krzywcza   […]