Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Zamówienia publiczne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do postępowania zakupowego prowadzonego w formie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2024 z dnia 24.07.2024 r. pn.: „Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzywczy” Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do postępowania zakupowego prowadzonego w formie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2024 z dnia 24.07.2024 r. pn.: „Prace konserwatorskie polichromii wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Krzywczy” Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do postępowania zakupowego prowadzonego w formie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2024 z dnia 24.07.2024r. pn.: „Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia w Zespole Kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Babicach” Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do postępowania zakupowego prowadzonego w formie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2024 z dnia 19.06.2024r. pn. Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzywczy
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do postępowania zakupowego prowadzonego w formie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2024 z dnia 19.06.2024r. pn. Prace konserwatorskie polichromii wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Krzywczy
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do postępowania zakupowego prowadzonego w formie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2024 z dnia 14.06.2024r. pn. Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia w Zespole Kościoła Parafialnego pw. Świętej Trójcy w Babicach
Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza o Rozeznaniu rynku w celu oszacowania wartości zamówienia

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza o Rozeznaniu rynku w celu oszacowania wartości zamówienia […]