Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Wybory samorządowe – kwiecień-2024

Obwieszczenie Starosty Przemyskiego z dnia 8 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Przemyślu w wyborach jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie podziału Gminy Krzywcza na okręgi wyborcze, ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Rady Gminy Krzywcza oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej w Krzywczy
Postanowienie Nr 6/2024 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Krzywcza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Postanowienie Nr 18/2024 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu przemyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Zarządzenie Nr 233/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencję 2024-2029