Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Wybory samorządowe – kwiecień-2024

Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego
Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
Postanowienie Nr 353/2024 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie określenia trybu i zasad przekazywania kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin (miast, powiatów) oraz wójtów (burmistrzów, prezydenta), zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Przemyślu
Postanowienie Nr 163/2024 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie określenia trybu przekazania kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i Prezydenta Miasta Rzeszowa zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Postanowienie Nr 361/2024 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach do rad gmin oraz wyborów wójta, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Postanowienie Nr 344/2024 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Krzywcza
Wyciąg z Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 14 marca 2024 r. dla okręgu nr 4 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Przemyślu z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Przemyskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Postanowienie Nr 321/2024 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Postanowienie Nr 320/2024 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (Gmina Krzywcza załączniki 231- 239)