Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Aktualności

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA W SPRAWIE RAPORTU O STANIE GMINY ZA 2023 ROK

Krzywcza, dnia 27.05.2024 r.       Raport o stanie gminy za 2023 rok […]

Wyniki ogłoszonych konkursów na realizację działań profilaktycznych

Wójt Gminy Krzywcza informuje, że w ogłoszonym w dniu 15.04.2024 r. konkursie […]

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2023 r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (WYCIĄG GMINA KRZYWCZA)
Obwieszczenie SGI.6733.2.2024.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 16.05.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie SGI.6733.3.2024.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 16.05.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO

Wójt Gminy Krzywcza Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza ogłasza II przetarg ofertowy na […]

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.