Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie GKŚ.6220.2.2023.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 14 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 851 w obrębie Skopów, gmina Krzywcza”.
Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2023.GK w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ujęcia wody podziemnej wraz ze stacją uzdatniania wody na działce nr 449 w miejscowości Krzywcza, gmina Krzywcza”z dnia 14.11.2023 r.
Obwieszczenie SGI.6733.7.2023.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 2 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2023.GK Wójta Gminy Krzywcza o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 września 2023 r. zawiadamiające o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów zmiany zarządzeń: z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowa koło Zaklikowa PLH180019, z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rzeka San PLH180007 oraz z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sanisko w Bykowcach PLH180045
Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza SGI.6733.5.2023.DI z dnia 27 września 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 sierpnia 2023 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 1/11/23 z dnia 11 sierpnia 2023 r.
Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.30 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 czerwca 2023 r.

Obwieszczenie WPN.082.1.14.2022.KCh.48Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowiez dnia 16 czerwca 2023 r.zawiadamiające […]