Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie SGI.6733.2.2024.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 16.05.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie SGI.6733.3.2024.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 16.05.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie SGI.6733.4.2024.DI z dnia 7 maja 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie SGI.6733.2.2024.DI z dnia 6 maja 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie SGI.6733.3.2024.DI z dnia 6 maja 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenia GKŚ.6220.2.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 15 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116218R w miejscowości Bachów w km od 0+000 do 1+673”.
Obwieszczenie GKŚ.6220.2.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116218R w miejscowości Bachów w km od 0+000 do 1+673”.
Obwieszczenie WPN.6320.2.3.2023.AC.63 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 marca 2024 r.
Obwieszczenie znak: SGI.6733.1.2024.DI z dnia 26 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:„Przebudowa parku wiejskiego w Babicach”
Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 15.02.2024 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w […]