Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  Kadencja 2018-2023 rada gminy władze i strukturyRada Gminy KrzywczaWładze i struktury   »   Komisje Rady Gminy Krzywcza

Komisje Rady Gminy Krzywcza

Komisja Rewizyjna  

1) Marek BOSAK – Przewodniczący Komisji;
2) Mariusz KOŁCZ;
3) Maria PAWŁOWSKA;
4) Grzegorz PAWŁOWSKI;
5) Marek STASZKIEWICZ;
6) Wiesława ZATWARDNICKA.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

1) Piotr WANAT – Przewodniczący Komisji;
2) Piotr GIERULA;
3) Bogusław KRAWCZYK;
4) Marek STASZKIEWICZ;
5) Grzegorz URBAN;

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego

1) Leszek ŁAWRYNIUK – Przewodniczący Komisji;
2) Piotr GIERULA;
3) Bogusław KRAWCZYK;
4) Ryszard KURASZ;
5) Grzegorz URBAN.

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

1) Grzegorz PAWŁOWSKI – Przewodniczący Komisji;
2) Marek BOSAK;
3) Ryszard KURASZ;
4) Zdzisław URBAN;
5) Piotr WANAT.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1) Maria PAWŁOWSKA – Przewodnicząca Komisji;
2) Leszek ŁAWRYNIUK;
3) Wiesława ZATWARDNICKA;
4) Mariusz KOŁCZ;
5) Zdzisław URBAN.