Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Czystość i porządek

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzywcza za 2023 rok
Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Krzywczy
REJESTR ZEZWOLEŃ NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2022
Plan gospodarki na lata 2004-2015
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 […]

Informacja o odpadach komunalnych

Na terenie Gminy Krzywcza odbiór odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób […]