Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna

Ewa Stanio

Zarządzenie nr 92/2023 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (dz. nr 3217 położona we wsi Bachów)
Zarządzenie nr 91/2023 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (dz. nr 467 położona we wsi Krzywcza)
Ogłoszenie o wyborze partnerów do przygotowania i realizacji projektu
Zarządzenie nr 81/2023 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 13.10.2023r. w sprawie ustalenia stawek czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zabudowanej posadowionej na części działki nr 449 obręb Krzywcza
Zarządzenie nr 80/2023 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 12.10.2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie nr 77/2023 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 06.10.2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolne na rzecz dotychczasowych dzierżawców
Gmina Krzywcza ogłasza otwarty nabór na maksymalnie dwóch partnerów  do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7/ FEPK.07, Działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Krzywcza

Gmina Krzywcza działając na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 39 ustawy […]

Zarządzenie nr 70/2023 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 25.09.2023r. w sprawie przekazania do dzierżawy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Krzywcza położonych w miejscowości Skopów – działki nr 2 i nr 3
I Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza położonej w miejscowości Wola Krzywiecka – działka nr 342 o pow. 0,1479 ha

Szczegóły przetargu publikujemy w załączniku

Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza – działka nr 261 o pow. 0,2290 ha położona w miejscowości Wola Krzywiecka

Szczegóły dot. przetargu publikujemy w załączniku