Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Finanse i majątek gminy

Sprawozdania finansowe za 2023 rok – jednostki budżetowe
Łączne sprawozdania finansowe za 2023 rok – Gmina Krzywcza
Uchwała Nr 11/40/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Krzywcza na 2024 rok
Uchwała Nr 11/32/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Krzywcza na 2024 rok
Uchwała Nr 11/22/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzywcza na lata 2024-2034
Uchwała Nr 11/23/2023 z dnia 8 lutego 2023 r. Składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzywcza na lata 2023-2028

Uchwała Nr 11/23/2023z dnia 8 lutego 2023 r.Składu orzekającego RIO w Rzeszowiew […]

Łączne Sprawozdania finansowe za rok 2019 Gminy Krzywcza

Łączne Sprawozdania finansowe za rok 2019 Gminy Krzywcza SPRAWOZDANIA PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZENIU

BUDŻET GMINY KRZYWCZA NA 2019 ROK

BUDŻET GMINY KRZYWCZA NA 2019 ROK

Uchwała Nr 11/15/2012 Składu orzekającego RIO w Rzeszowie w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2013 rok

Uchwała Nr 11/15/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.Składu orzekającego Regionalnej Izby […]