Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Gospodarka nieruchomościami

Zarządzenie nr 78/2024 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 18.07.2024r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
Zarządzenie Nr 73/2024 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 09.07.2024r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży (dz. nr 2306 w Bachowie)
Zarządzenie Nr 72/2024 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 09.07.2024r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży (dz. nr 489 w Krzywczy)
Zarządzenie Nr 71/2024 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 09.07.2024r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży (dz. nr 735/1 w Skopowie)
Zarządzenie Nr 70/2024 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 9.07.2024r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży (dz. nr 735/2 w Skopowie)
Zarządzenie Nr 69/2024 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 09.07.2024r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży (dz. nr 735/3 w Skopowie)
Zarządzenie Nr 68 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 9.07.2024r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży (dz. nr 1862/2 w Bachowie)
Zarządzenie Nr 67/2024 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 9.07.2024r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży (dz. nr 1864 w Bachowie)
Zarządzenie nr 62/2024 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 01.07.2024r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie nr 33/2024 z dnia 15.04.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców