Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  Nasza Gmina KrzywczaWspółpraca zagraniczna   »   HISTORIA WSPÓŁPRACY

HISTORIA WSPÓŁPRACY

      Deklaracja współpracy pomiędzy Gminą Krzywcza (Rzeczpospolita Polska) a Gminą Zborov (Republika Słowacka) podpisana zosała w dniu 29 grudnia 2000 roku przez Wójta Gminy Krzywcza Zbigniewa Korytko i Starostę Gminy Zborov – Juliusa Sarissky.

          Podpisując umowę strony zapewniły, że poprzez wspólne wysiłki, w duchu wzajemnej pomocy, uczenie i poznawanie się, doprowadzą do rozwoju współpracy we wszystkich we wszystkich dziedzinach, a w szczególności na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i turystycznej.

          Umowę o przygranicznej współpracy i partnerstwie zawarto w dniu 20 lutego 2001 roku a to jej treść: