Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  AktualnościAktualności i obwieszczeniaWybory do Parlamentu Europejskiego 09.06.2024 r.   »   Informacja w sprawie możliwości pobrania zaświadczeń o prawie do głosowania oraz możliwości dopisania się do spisu wyborców w związku ze zmianą miejsca głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacja w sprawie możliwości pobrania zaświadczeń o prawie do głosowania oraz możliwości dopisania się do spisu wyborców w związku ze zmianą miejsca głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania, z którym będzie mógł głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju i za granicą. Osoba, która pobierze takie zaświadczenie będzie skreślona ze spisu wyborców, w którym jest ujęta. Zaświadczenie o prawie do głosowania można pobrać osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy lub upoważnić do tej czynności inną osobę.

Zaświadczenie o prawie do głosowania może otrzymać każdy wyborca (nawet niezameldowany i nieujęty w obwodzie głosowania lub w spisie wyborców).

Zmiana miejsca głosowania

Wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał na terenie Gminy Krzywcza może zostać dopisany do spisu wyborców, jeżeli wcześniej złoży pisemny wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek opatrzony własnoręcznym podpisem można złożyć w urzędzie lub elektronicznie opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra do spraw informatyzacji na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania

Jest to jednorazowa zmiana miejsca głosowania na nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 9 czerwca 2024 r.

Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania skutkuje ujęciem wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu przebywania i skreśleniem ze spisu w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu zamieszkania.

Zmiany miejsca głosowania można dokonać w okresie do 6 czerwca 2024 r.