Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  AktualnościAktualności i obwieszczenia   »   Informacja w sprawie stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych na rok 2024

Informacja w sprawie stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych na rok 2024

Wójt Gminy Krzywcza informuje, że stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych na rok 2024 – nie uległy zmianie i wynoszą:

– 28,00 zł miesięcznie przy zastosowaniu zwolnienia w części z opłaty za kompostowanie bioodpadów od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

32,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych naliczana jest od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zobowiązanie regulowane jest w systemie kwartalnym. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty z góry za kilka kwartałów.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Krzywcza – Bank Spółdzielczy w Dynowie, oddział w Dynowie filia Krzywcza nr: 70 9093 1046 2003 0300 0071 0040

Wójt Gminy
(-) Wacław Pawłowski