Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  AktualnościAktualności i obwieszczeniaZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130 000 PLN   »   Ogłoszenie o sprzedaży drewna wielkowymiarowego

Ogłoszenie o sprzedaży drewna wielkowymiarowego

Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości, pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Krzywcza położonego w miejscowości Kupna tj.

Jd WO w ilości 96,22 m3 (WD1 1,36 m3, WD2 12,7 m3, WD3 18,78 m3, WC2 7,56 m3 , WC3 55,82 m3 )

Cena wywoławcza wynosi za 1m3, 384,00 zł netto (trzysta osiemdziesiąt cztery złote  00/100 zł).

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

złożenie oferty z podaniem oferowanej ceny netto, w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg na drewno w Gminie Krzywcza 19.03.2024 r.” w biurze Obsługi Mieszkańca Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza w nieprzekraczalnym terminie do 19.03.2024r. do godz. 10.00 zgodnie z formularzem ofertowym.