Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130 000 PLN   »   Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie robót budowlanych i budowa placów zabaw” oraz ,,Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego pasa drogi gminnej, zlokalizowanego na dz. nr 669, oraz pasa drogi powiatowej, zlokalizowanego na dz. nr 73/1, w miejscowości Reczpol”

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie robót budowlanych i budowa placów zabaw” oraz ,,Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego pasa drogi gminnej, zlokalizowanego na dz. nr 669, oraz pasa drogi powiatowej, zlokalizowanego na dz. nr 73/1, w miejscowości Reczpol”

ZAPYTANIE OFERTOWE  
z dnia 27.10.2023 r.
Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie robót budowlanych i budowa placów zabaw” oraz ,,Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego pasa drogi gminnej, zlokalizowanego na dz. nr 669, oraz pasa drogi powiatowej, zlokalizowanego na dz. nr 73/1, w miejscowości Reczpol

SGI.271.1.45.2023