Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  Czystość i porządekOchrona środowiska   »   REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzywcza tworzy i prowadzi Wójt Gminy Krzywcza od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzywcza jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Krzywcza na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

UWAGA 

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzywcza tworzy i prowadzi Wójt Gminy Krzywcza od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzywcza jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Krzywcza na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

UWAGA 

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).


REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 Numer pozycji rejestrowejData dokonania wpisuNazwa i adres przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby albo imię i nazwisko przedsiębiorcyNIP,
REGON,
KRS,
BDO
 
Rodzaj odbieranych odpadówUwagi
 1.11.06.2012Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.,
ul. Przemyska 15,
37-500 Jarosław
 792-000-30-87,
650228435,
0000123566
Załącznik Nr 1
 2. 14.06.2012Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl 795-00-09-315,
650038730,
0000113913
Załącznik Nr 2
 3. 21.02.2013 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL,
Sp. z o.o., oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
 735-24-97-196,
492841416,
0000161307
 Załącznik Nr 3
 4. 17.04.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 37-740 Bircza,
ul. mjr Kusiaka 40/2
795-22-31-265, 651438011,
0000062417
 Załącznik Nr 4
 5.07.12.2017EKOLINE Usługi Komunalne Sp. z o.o.
Niziny 290,
37-716 Orły
795-253-56-34,
363612779,
0000599596
 Załącznik Nr 5
 6. TRANSŁAW SŁAWOMIR STARZYK
ul. Wypoczynkowa 13
33-112 Tarnowiec
  Wykreślony z rejestru Decyzją GK.6233.1.2018 Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 09.01.2018 r.
 7. 27.06.2014Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp z o.o. w Kańczudze
ul. Św. Barbary 18
37-220 Kańczuga
794-181-93-54,
180965462
Załącznik Nr 7
8.25.01.2018TRANSPRZĘT Sp. z o.o., Sp. komandytowa
Zabłotce 51,
38-500 Sanok
687-196-49-74,
368361023,
0000696872
Załącznik Nr 8
9.23.10.2018Bogusława DYBEK Zakład Oczyszczania „B i M Dybkowie”
37-710 Żurawica
ul. Wincentego Witosa 48
795-105-68-48,
650130280
Załącznik Nr 9
10.17.08.2020Firma Usługowo – Handlowa Izabela Nieć
Łuczyce 10, 37-705 Przemyśl
Baza sprzętowo – magazynowa:
ul. Wincentego
Witosa 48
37-710 Żurawica
795-204-95-08,
382683477,

000447636
Załącznik Nr 10
12.06.2023Zmiana wpisu w zakresie nazwy firmy:
FUH „EKOŚWIAT-I. i M.” Izabela Nieć Łuczyce 10, 37-705 Przemyśl
795-204-95-08,Załącznik Nr 10a
11.20.03.2023PROWASTE Sp. z o.o., 37-700 Przemyśl, ul. M. Bielskiego 3795-257-43-38Załącznik Nr 11Wykreślenie z rejestru z dniem 28.11.2023 r. na wniosek przedsiębiorcy