Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  Nasza Gmina KrzywczaStatus i symbole   »   Status Gminy

Status Gminy

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – art. 164 – GMINA jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego, ma osobowość prawną, przysługują jej prawa własności i inne prawa majątkowe.

Na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. Nr 96, poz.603 z późn. zm.) GMINA Krzywcza wchodzi w skład województwa podkarpackiego

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie ustalenia siedzib władz gmin (Dz.U. Nr 110, poz. 1267) siedzibą władz Gminy Krzywcza jest Krzywcza.

W okresie poprzedzającym reformę trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, GMINA KRZYWCZA wchodziła w skład województwa przemyskiego. W okresie poprzedzającym wejście w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., status gmin określały kolejno: znowelizowana dnia 8 marca 1990r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 1952 r., a następnie ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992r. „o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym” (Dz.U. Nr 84, poz. 426).

Podstawy ustrojowe gmin określone w Konstytucji rozwija ustawa z dnia 8 marca 1990r. „o samorządzie gminnym” (tekst pierwotny ustawy miał brzmienie „o samorządzie terytorialnym” – Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm., a od wprowadzenia trójstopniowego podziału terytorialnego, tytuł ustawy zmieniono na „o samorządzie gminnym”. 

Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

Organami gminy są:

1) rada gminy (organ stanowiący),

2) wójt gminy (organ wykonawczy).

Zgodnie z art.3 ustawy o samorządzie gminnym o ustroju gminy stanowi jej Statut.

Statut Gminy Krzywcza