Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Oświadczenia majątkowe

Wzór oświadczeń majątkowych
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywczy Marzena Kowal
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywczy Agnieszka Popowicz
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Kierownik Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej Anna Żak
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach Małgorzata Chruścicka
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywczy Elżbieta Urban
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta Renata Krzywińska
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Skarbnik Gminy Beata Wielgosz
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy Wojciech Sobol
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok – Wójt Gminy Wacław Pawłowski