Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Przetargi i zamówienia ubliczne

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO

Wójt Gminy Krzywcza Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza ogłasza II przetarg ofertowy na […]

Ogłoszenie o sprzedaży drewna wielkowymiarowego

Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości, pochodzącego z […]

Rok 2024
Prośba o przedstawienie oferty cenowej na elementy odzieży roboczej
Zapytanie ofertowe na „ Pozyskanie i zrywka drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego oraz prace w zakresie hodowli lasu w lesie komunalnym Gminy Krzywcza w miejscowościach Babice, Bachów, Chyrzyna, Krzywcza, Kupna, Reczpol, Ruszelczyce, Skopów, Średnia, Wola Krzywiecka.”

Zapytanie ofertowedla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) […]

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krzywczy”.
 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miejscowości Bachów, Babice i Skopów gm. Krzywcza w sezonie 2023/2024”

  ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 07.11.2023 r.Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg […]

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Przebudowa parku wiejskiego w Babicach”.

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 27.10.2023 r.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – […]

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie robót budowlanych i budowa placów zabaw” oraz ,,Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego pasa drogi gminnej, zlokalizowanego na dz. nr 669, oraz pasa drogi powiatowej, zlokalizowanego na dz. nr 73/1, w miejscowości Reczpol”

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 27.10.2023 r. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji inspektora […]

Rok 2023