Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Wybory

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (WYCIĄG GMINA KRZYWCZA)
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Informacja w sprawie możliwości pobrania zaświadczeń o prawie do głosowania oraz możliwości dopisania się do spisu wyborców w związku ze zmianą miejsca głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zaświadczenie o prawie do głosowania Wyborca może otrzymać zaświadczenie o prawie do […]

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 10 maja 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 10 maja 2024 r. o terminie losowania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Krzywcza
Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego
Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
Postanowienie Nr 353/2024 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie określenia trybu i zasad przekazywania kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin (miast, powiatów) oraz wójtów (burmistrzów, prezydenta), zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Przemyślu
Postanowienie Nr 163/2024 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie określenia trybu przekazania kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i Prezydenta Miasta Rzeszowa zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.